Tour hạ Long đang được ưa thích nhất

3.590 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

4.600 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

4.090 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: 1 đêm ngủ tàu 5 sao 1 đêm khách sạn 3 sao
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

2.790 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

2.450 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.650 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

1.850 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour đoàn
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

690 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 1 ngày
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

Tour Du du lịch và ngủ tại du thuyền

4.090 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: 1 đêm ngủ tàu 5 sao 1 đêm khách sạn 3 sao
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

2.450 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.650 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.250 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.450 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.450 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày
 • Hình thức: Tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

Tour ngủ khách sạn

3.590 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Hình thức: Tour Đoàn
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

4.600 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

4.090 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: 1 đêm ngủ tàu 5 sao 1 đêm khách sạn 3 sao
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

2.790 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hình thức: Tour Ghép
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch

1.850 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hình thức: Tour đoàn
 • Ngủ đêm: Khách sạn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

690 

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 1 ngày
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.250 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 2 ngày
 • Hình thức: Tour Đoàn, tour ghép
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

2.390 

 • Khởi hành: Từ Hà Nội
 • Thời gian: 3 ngày
 • Hình thức: Tour đoàn
 • Phương tiện: Ô tô, tàu du lịch, khách sạn
 • Dịch vụ kèm: Nước uống, mũ du lịch

Cẩm nang du lịch - Kinh nghiệm hữu ích